уторак, 10. септембар 2013.

Енума елиш - еп о стварању

ЕНУМА ЕЛИШ - еп о стварању, Марко Вишић

"Кад горе на небу, Земља не имађаше име"

*теогонијски и космогонијски: о постању света, богова и људи; симболочне мисли
*сумерске, акадске концепције о постанку универзума од космичких сила (богова)
*сложеност и међуповезаност предања Блиског истока, од Сумера до Хебреја преко Канаанаца тј. Феничана, Угарићана који су баштинили богату културу Египћана, Смера, Бабилона
*филозофска порука митолошких предања о постанку света, космички принципи, обоготвореност тих принципа
*утицај блискоисточне мисли на јонске философе

*Велика мајка богова - Еуринома у загрљају с Вјетром у облику змије, рађа космичко јаје из којег настаје свет / мит код Пелазга

*хелиопољски мистериј - "Познавање Ра-ових стварања и обарања Апофиса" - Атум-Ра израња из животодајних вода Ну и ствара свет

*мемфијски мистериј - метафизички Нетер, Почело > бог Птах је афирмација живота кроз материју, Татенен (тата, Н.Ј.)  у виду огња и влаге (воде) ствара свет

*Сумери (нема биљака, животиња, птица у настанку света); мит о "Лахару и Ашнан" - бог Ан ствара Анунакије (занимљиво је видети шта о стварању ишчитава у сумерским текстовима, па и о Анунакијима Захарије Сичин у "Дванаестој планети", "Степеницама ка небу" - прим Н.Ј.) на планини; Наму - Мајка која рађа Небо и Земљу - Ан, Ки - а ови Ен-Лила (Господар-зрак) и Ен-Кија (Господар-земља), а ови рађају флору, фауну

*акадско, бабилонско предање, Енума елиш, има све савременије богове за стварање света -
Апсу - хаотичне воде - Тијамат
Лахму, Лахаму > Ан-шар и Ки-шар > Ану и Еа > Мардук

*канаанско - угаритска космогонија (Феничана и Угарићана)
бог Ел - Баал (бели бог, Н.Ј.) - ствара примогенетске воде - Горње, слатке, мушки симбол и Доње, слане, женски симбол - Мајка Хубура ( у морепловаца ху - хук воде, бура - на мору, прим Н.Ј.) је  океан слане воде као и Тијамат, а зове се и Мајка понора (понирати у воду, а и потонути у воду, у понор, понорница - прим. Н.Ј.)

*други феничански еп
Мајка богиња Бау ( као и пелашка Еуринома) израња из хаотичних вода и оплођује је бог Колпија у виду Северног ветра - Бореја (Офијон пелашки)
Никта, Ноћ у вези са Еребом, Тамом рађа Етер (ваздух), светло, Дан - код Хелена

*Хебреји - Библиј, Генеза
523.г.п.н.е. - Хошек - Тама, Техом - Бездан, Тоху-ва-боху, Хаос, хаотичне воде
Јхве из хаоса ствара небо (одваја Горње и Доње воде); звезде - дан од ноћи; птице, звери, људе
а
Мардук - располућује тело мајке богиње Тијамат - на небо и земљу, планете, сазвежђа, Месец (који ствара ноћ); док сунце Шамаш (ствара дан); дрвеће, биље, животиње
човек је настао из крви Кингуа, сина богиње Тијамат

*Философске основе постања:
визија/ исконски пар/ један родитељ/ духовни акт

1. визија - Египат: свет је рођен као сунчано дете из лотоса...или је крава...или Феникс...или јаје                                 бога Геба, Гакача2. исконски пар (Египат, Сумер, Хелени):
                            *Египат - Шу (ваздух) и Тефнут (вода) > Геб (глиб, расквашена земља, прим                                                                                                                                                            Н.Ј.)
                                             и Нут (небо) > Озирис, Изида, Сетх, Нефтидх; а Озирис и Изида >
                                             Хорус-па-хер

                            * Сумер - Ан (небо) , Ки (земља) + лил ( светли, зрачни простор) > Етер -                                                                                                                        Енлил и Ен-Ки, Еа (земља)
                            * Хелени - Уран (небо) и Геа ( земља) > Титани (Инемносине, последња                                                           Титанка, оличава свесно деловање, ум; а Темида, ред, хармонију у                                                   космосу), Киклопи, Оријаши

3. један родитељ -
                            *Египат - Атум-Ра (фатум, судба,прим. Н.Ј.) израња из воде Ну, на хумци,                                                        оточићу ствара Амона
                            *Сумер - Ан из вода Куру, на планини ствара Небо, Земљу

4. духовни чин - "нека буде"; божанска заповест, Логос
                            Ра, Птах (Египат)
                            Мардук (М есопотамија)
                            Јахве (Хебреји)
                            *дадох - сумерска теогонија - Нин-хурсаг и Енки - није само духовни акт                                       стварања него и акт подвајања бога као бића духовног; у њој се види моћ                                       Творца - познавање света чисте мисли, апстракције, спекулације - логоморфне                             а не само техноморфне и материјалне предоџбе
                            - материјални почета - биљке, животиње, птице, воде - Хубура, Ну, Океанос
                                                                    лончарско витло - бог Кхнум из Елефантине
                            - духовна почела - Мисао, Реч, Атум-Ра, Јахве, Ху и Сиа, Мумму и Ме, Енем и                                                                                                                                                          Амат
* обоготвореност, принципи постојања
                           1. безвременост, вечност, бесмртност
                           2. пролазност, временост                                              > време
                           3. објективност - извирање (постање, бивствовање)
                                                         увирање, престајање                        > материјални, хтонски                                                                                                                                       принципи:
                                                                                                                       ватра (топлота)>суво
                                                                                                                       влаг (вода); хладно
                                                                                                                       земља, зрак
                          време, простор, кретање > безвременост, мировање - као покретачи света

*први принцип - супротности - Думуз и Инана (сумерски9
                                                       Тамуз и Иштар (бабилонски)
                                                       Озирис и Изида (египатски)
                                                       Баал - Алијан и Анат (канаански, угаритски)
                                                       Адон и Аштарта (сиријски)
                                                       Телепин и Кибела (хетитски)
*мушко-женски пар - Апсу/Тијамат
                                     Атум/Ну
                                     Океанос/Тетија

*силе светла - таме: Љубав - Мржња
           Озирис - Сет (егпт)
           Ра - Апофис  (егпт)
           Ахура Мазда -Ахриман (маздаизам ,Заратустра)
           Зеус -Тифон (хеленски)
           Кур - Нинурта (сумерски)

*јонски космолози - 6.век п.н.е.
                                   Талет, Анаксимен, Анаксимандер
                                   Хераклијт Ефешанин из М. Азије
                                   рационалан приступ одвајања духа од материје; појаве су објект                                                                                 разматрања - превласт духовног над природним
                                   код докласичара (од 8-5. века п.н.е.) - дух, склад,ред, лепота су највиши                                                                                                                                                          идеал
                                   за разлику од источних народа код којих постоји јединство духовног и                                            материјалног - овде је творац субјект, непроменљив, бог - субјективно,                                            непроменљиво; победа интелекта, добра, разума над осећањима, духовног                                      у природном - душа од тела, разлаз са митским и интуитивним

*сумерско - акадски еп о стварању (7. таблица - 125. стих):
                                  херојска епопеја + догматска поема - борба млађих са старијим боговима,                                                                                                                 творац Мардук
                                  4 верзије (немачка из Ассура, 11-9. век п.н.е., препис са бабилонског у                                                                                                                                                      Берлину)
                                                  Лангдонова (3,6. таблица) из Киша; 8,7. век п.н.е. у
                                                                                                Ашмолеанском музеју
                                                  Х.Расом, Џ.Смит; Асурбанипалова библиотека, 662-627. у
                                                                                                           Ниниви, Бабилон
                                                  новобабилонски период из Сиппара (Акада)

* Прва династија 1900-1711.гп.н.е.

                    језик - староакадски (као у епу о Гилгамешу)
                                химничко-епски дијалекат
                                старе херојске поеме
                    постање - два предања (по Енума елиш)
                                     1. сукцесиван ток и сређивање космичких сила
                                     2. творац Мардук ствара свет по смакнућу Тијамат (две групе богова -                                                              Иггиги и Мардук су горњи, небески а Ануннаки и Тијамат су                                                                                                                                      доњи, земаљски)

                                     Мумму (Апсолутно биће) зачиње
                                                  Мисао - Логос -Реч
                                                  Вода (слатке воде, горње) Апсу, Тијамат (слане воде, доње); Огањ
                                                            Лахму и Лахаму; Ан-шар (небо) и Ки-шар (земља) - све су то                                                             старији богови > хаос
                                                 Ану; Еа и Енлил - млађи богови > космос: желе да развију из хаоса                                                             космос; старе статичке силе Анунаки желе да затру младе                                                                 богове - Еа их прозре
                                                            Тијамат сачини чудовишну војску са сином Кингуом
                                                            младим боговима придружују се и старији Лахму и Лахаму                                                                             Ан-шар и Ки-шар; требало је да против Тијамат                                                                                 изађу Ану и Еа, не смедоше, зато изађе Мардук - са                                                                             оружјем: ватра, муња, ветар и по победи, он сређује                                                                                                       космос:
                                                            Тијамат > Земља  Небо
                                                            Сазвежђа < од предела где владају велики богови
                                                            одређује путање Сунца, Месеца, звезда, планета
                                                            уређује живот на Земљи
                                                            од Кингуа ствара човека (као роба који ће заменити бог.)
*ликови у Епу

                       Апсу - мрачан, зао, нетрпељив отац, на планини Машу, слатка вода из њега                                              извиру све воде, исконска сила, космичко почело, горње воде (аб зу)

                      Тијамат - црно/бела; добра, склона праштању ( прво певање); зла (треће певање)                                        само у поређењу са Мардуком > у моралном смислу победа добра (М.) над                                     злом (Т.)...у суштини она није зла, већ је олујна (море) у поређењу са                                               Мардуком (пролеће)...она је чудовиште из мора (утицај сумерских                                                   предања - Нинпур - Нифара против које се бори бог сунца Нинурта, и                                             акадских предања); она је станиште Доњих вода, тама, змијолика, хтонска                                     = хаос =  неиздиференциран, једнообразно стање некретања из којег                                               израња Земља
                                   (Библија, Ргведе) - ипак позитиван принцип, неопходан, покретачка снага
                                   покретачка сила која мора да савлада те силе Таме; она и Апсу немају моћи                                    - они су статички, неорганизовани...она пола мушко пола женско, има 4                                        ока, рогове и реп
                       Мумму - Апсолутно биће,тројство са Апсуом и Тијамат - гласник Апсуа, зло,                                            саветује сатирање младих богова; зачиње у себи мисао - примогене воде/                                                                                                                                                          огањ...
                       Лахму и Лахаму - деца Тијамат и Апсуа; не мешају се много у послове родитеља;                                      њихова деца Ан-шар (жели да се одупре баби Тијамат, али препушта борбу                                    млађим боговима - Еи, Ануу, Мардуку) и Ки-шар
                       Еа -     апстрактан, без карактера, нема људске особине - то је у свим религијама                                        Сунце
                       Ану - мудар, свезнајући, чаробњак, узима абзу (слатке воде) да би се родио у                                             њима, он и Еа су организовани
                       Мардук - другоразредно божанство до 1900.г.п.н.е., доласком аморићанске                                               династије постаје највише божанство; он је свршетак божанске еволуције;
                                  редукција веровања и култова у корист једног бога...он се усуђује да изађе
                                  пред Тијамат под условом да му богови дају прерогативе власти и 7                                                таблица судбе...најзад он је моћан да ствара свет...он је нов, сређен,                                                  организован, космос (као у хелиопољском мистерију списку Ан-Анум,                                            Хесиодовој "Теогонији")...сунчано божанство као Индра, Ра, Зеус...Мардук                                    је убивши Тијамат морао да навуче засун да она не би излила своје воде                                          (Јахве затвори Техом са засуном и двоја врата - Стари завет)
                       Кингу - персонификације силе зиме што их у пролеће ништи младо Сунце
                                  жртвени јарац одговоран за одлуку старих богова да униште млађе - јер од                                     његовог теле створено је човечанство; његова смрт објашњава законитост                                     Мардуковог узимања таблица судбине...иста свечаност, обреди, моћи -                                           прате Мардуково, устоличење од стране богова, и Кингуово, од мајке                                                                                                                                                       Тијамат

*Еп - 7 таблица; 4 верзије, 125/165 стих, херојска епопеја, догматска поема (код З. Сичина - оно што се стварно догодило, као и код Хенкока у "Траговима богова" - прим Н.Ј.)
Прва бабилонска династија (1900 - 1711.г.п.н.е.), библијско наречје надовезано на акадски језик
*порекло епа- мешавина разних митова, легенди
                        - сумерски мит из Нипура - "Поема о стварању света": Енлила, бога светла убија олујна птица Зу (зима), његова душа лута у лику магарца...у живе га враћа син Нинурта (младо сунце), који је савладао чудовиште Асага, Енмашара, Зу...Нинурта = Мардук (иста оружја - Вихор, Мрежа; победа над чудовиштвима; ускрсава мртве богове)...Енлил као Мардук ( исти божански атрибути, преузима од Мардука творачку способност
                       - бабилонски - опис првобитног хаоса; стварање света; опис борбе млађих и старијих богова; опис чудовишта...епизоде доприносе живости, мисаоном јединству, уздизању личности Мардука (50 имена браће и очева припадала су Енлилу)

*око 1900.г.п.н.е. Сумери, под све јачим утицајем Западних Семита - Аморићана, ишчезавају; Семити преузимају баштину, па и Енума елиш; тако Мардук у акадској тј. старобабилонској верзији Епа, постаје јунак који се бори са Тијамат (Куру, сумерским)
                                               Мардук < Енлул < Еа < Нинурта

*око 1000.г.п.н.е. - асирска држава месопотамија
                                               Мардук > Ашур

*у египатској митологији Мардук < Асари = Озирис
* Мардук > Христ - исти су им смрт, васкрс, заробљен у доњем свету, положен ( са злочинцем)                                   у гроб, стража, мајке и неке богиње (жене) оплакују

*значење Епа
    
                      - мит о Сунцу (истина о ванземаљцима Анунакима код З. Сичина, прим Н.Ј.)
                      - распра из астрономије (6. певање) - Мардук/Нибуру (Јупитер)...Кингу (Јарац)...
сазвежђа и станишта богова : Нинурта / Крон, Сатурн (Лира)...Енлил /Мардук / Зеус / Јупитер ( Рак)...Нергал/Ареј/Марс (Јарац)...Уту - Шамаш/Хелиос/Сол (Ован)...Син -Нанне/Селена/Луна (Бик)...Инанна -Иштар/Афродита/Венера (Риба)...Набу/Хермес/Меркур (Девица)  
звезде стајалице - 3 зоне: унутрашња звезда/путања паралелна са севером - Енлил
                                           средишња звезда/појас екватора - Ану
                                           вањска звезда/паралелна са Ануовим појасом - на југ

*симболика бројева -12 чудовишта; 4 стране света, ока уха Мардукова, ветра; 7 сфера, планета, светских чуда, ветрова; 50 имена Мардукових  

*херметичко дело
                              - део ритуала око новогодишње свечаности
                              - процесија од Мардуковог храма Есагила (зигурат, сграђен на небу, где су у                                      дворани судбине већали богови) до Акхита ( статуа којој се народ моли                                          неколоко дана); даље до Еуфрата, поново до Акхита, назад у Есагил,                                                свештеници (уриггалу) четвртог дана рецитују "Енума елиш"
                              - уздизање локалног бога Мардука у врховно божанство Месопотамије, са                                        највишим моралним квалитетима и највећим моћима

*имати име - значи постојати а то је суштина човека (нада - надати се)
                       добро име = добра судба ( одређивање судбе - смер, ток, домет живота, над чиме                                   брине 50 богова сумерско-бабилонског пантеона, Анунаки и 7 планетараних
                                                                                                                                            божанстава)

*аждаје, змајеви (< Тијамат) - духови воде, ватре
                             лахама, мушушше (Сумер, Гудеја 22. век п.н.е.)
                             Левијатан (7 глава) - порекло из канаанских-угаритских предања: бог Баал је                                                    заточен са змијоликим бићем Лвјтнм - опасује свет (Сумери -                                                          3.в.п.н.е.), као и хеленски Океан
                             Рахаб (хаотично море, у Библији владар мора) - са њим се боре Баал, Јахве,                                                      Ела, Мардук
                             Људи шкорпије (  и у "Гилгамешу") - изглед страшан, поглед на њих доноси                                                      смрт, на планини Машу где Шамаш (Сунце) одлази

*човек риба (погледај Ернест Мулдашев "Од кога смо постали" - генофонд - Лемуријанци и                                                                                                                        Атлантиђани, прим. Н.Ј.)
                      Оаннес (Белос, свештеник бога Белог у Бабилону, помиње човека рибу од кога смо                                     постали - он израња из Еритрејског мора, глава и ноге као у човека, тело                                       рибе, глас људски - све је научио људе да раде)      
                      Дагон (погледај Реља Новаковић о словенском богу Дагону, прим. Н.Ј.) - Филон из                                  Библоса, и код Филистејаца бог има исте атрибуте; он је уствари угаритси-                                    феничански бог, отац Баала (зато га библијски текстови мрзе)
                      Еа (сумерски) - творац универзума = Нудимуд (" за очеве своје створитељ би")

*таблице судбине (и код Захарија Сичина) - ко их поседује одређује ток, време; Тијамат их није                                смела узети и ставити на груди сини Кингуу

*Еа, први сазнаје (у "Гилгамешу") за уништење људи, зато говори Утнапиштаму (11. таблица)

* 4/5 певање Енума елиш је центар - стварање, уређење света

* 12.певање Гилгамеша (Херакло) - жали се Г. богињи сабитум Сидури: тумарам не би ли                                живот нашао за Енкидуа ( створила га Аруру = Нинлил)

*Утнапиштам = Ноа = Зиусудра (сумерс.) = Атрахасис (бабил.), одаје Гилгамешу тајну о травки                        вечне младости

* мит о Адапи (сумерс.) - син бога мудрости Еа; богови га саветују да ништа не једе код врховног бога Ануа ( који му нуди хлеб и воду живота), поучен Адапа одбија

*ватра, муња, 7 ветрова су у власти Мардука, а олујна кола вуче чудо-животиња Суруш
вртлог је оружје Тијамат; има задах од којег се Мардук штити црном машћу

*побеђена чудовишта (птица Зу) постају Мардукова пратња

*Упу (Нергал) = Кингу су божанства доњега света = Енмешар; божанства васкрснута, вегетација

*на Нову годину у Бабилону Мардук је са таблица утврђивао судбину - сви владари су морали да дођу


*Баб - Илу (Илијина) = Врата Бога

* богови стварају људе за слуге, да их замене у раду (код З.  Сичина у рудницима Африке) у текстовима:
               Поема о потопу (мајка Белит-или)
               Ен-ки
               Нин-мах
               Лахар
               Ашнан 

Нема коментара:

Постави коментар