субота, 07. септембар 2013.

Пророчанство Веда, Буда, Гита

                               Пророчанство Веда
                                                                                                 Мишо Тошич

* два погледа на свемир и време:
                       циклични концепт - круг, бесконачност; Веде > индијско-
                                                                                            антички модел
                       линеарни концепт - равна линија, почетак и крај, настао са
                                                        јудаизмом, хришћ., западна култура;
                                                                                        првобитни прасак

*модел рељефа из Башкира. 1999.г., проф. Александар Чувиров (плоча од 1 т, дебљина 16 цм, висина 148 цм, ширина 106 цм - Дашкин камен - на њој је мала регија округа Урала; материјал - три слоја: основни је најтврђи, доломит, други је од диопсидног стакла, трећи од калцијумовог порцелана дебљине 2 мм

*основна јединица ведског времена
                        југа
временски циклус је састављен од 4 југе:
                      1. сатја југа                                  1. 728 000 г.
                      2. трета југа                                 1. 296 ооо г.
                      3. двапара југа                                864 000  г.
                      4. кали југа                                     432 000  г.
                                            један циклус   =    432 милијарди г. =
                                            један дан Брахме (дан - калпа)  

ноћ Брахме траје колико и дана; време на Земљи траје колико и дана; када је ноћ свемир је уништен, у тами (Брахма спава)
Брахма живи 100 г. (50 г. је већ прошло)

*Земља је нсељена око 2,3 милијарде г.
*доба кали почело је 18. феб. 3102.г.п.Х. у два сата и 27 мин. ујутру = 5107.г. (од 2006.)
*пурана = стар, ведски списи настали око 3000.г.п.Х.
има 18 главних и 18 потпурана

*Александријска библиотека имала је око 750 000 свитака

*о традицији иповезаности Индије са Медитераном - гробница краља Филипа Другог (оца Александра М.) у Вергини (Грчка/античка Македонија) откривена 1977.г. - накит је оригинални ведски; два портета оца и сина; обредни штит украшен свастиком; фреска лова на лавове - граничници везани за дрвеће - карактеристика индијских краљевских ловишта; круна какву су носили азијски краљеви; симболи Сунца - ведски

*Истина је једна, само је различито зову! (Рг - Веда)

*стуб из Њу делхија, близу Кутуб Минарја (6 м висок, 98% ковано гвожђе, стар 1600 г. - не рђа)

*кип Буде из Кушанагара (близу Гарагхпурја) - ливен, лежећи положај, сија као злато; закопан више векова

*летилице из Рг - Веда:
                  возило које лет, плови (џалајен)
                  возило на копну и води (кара)
                  троспратно возило (тритала)
                  возило на три точка (тричакра рата)                
                  возило на плин (вају рата)
                  воз. на непознату енергију (видјут рата)

*ванземаљац
Мају Данава, један од конструктора живота на Земљи; има летилицу са четири точка; бића која је он сачинио су са негативном мотивацијом, живе у другој димензији испод Земље -Маја Индијанци тврде да их је обишао њихов и научио их астрономији, архитектури, математици, пољопривреди
Вишвакарма је творац полубогова - који имају људске и божанске особине - живе изван спектра природе (деве); има их 33 милиона, подређени су Богу; своје положаје заузимају на одређено време (изузетак је Шива), када их њихова судбина води у следеће животе =
Дурга = Кали = Геа = Ошун/африч. = Изида/егип. > бог природе
Индра 0 Зеус = Громовник
тела су им материјална, пропадљива

*рукописи на санскриту у Ласи (Тибет) откривени у 20. веку, стари више хиљада год., садрже упутства за грађење међупланетарних летилица (по др Рут Рејни) које употребљавају антигравитацијску погонску снагу (фили контакт), чија је основа јака центрифугална сила која неутралише гравитацију (принцип левитације)

*човек - 4 мане:
               чула (слабо видимо - орао види боље; слабо распознајемо боје
                                                   ограничен део спектра)
                        (слабо чујемо - појас фреквенције 20-20 000 икс три -
                                                  слепи миш је бољи)
                        (слабо чуло мириса - пас је бољи)
                        (несавршен ум - несавршена интелигенција)
              чинимо грешке
              схватање света је несавршено, нецеловито
              погрешно преношење информација
* ведско знање је божанског порекла - нема мане
*културе Медитерана, Индије, све старе културе - добиле су знање од неземаљских бића                                               ВЕДЕ


*изворна Веда - Јаџурведа (Вјасадева је поделио)
                           1. РГ - веда
                           2. Јаџурведа                               
                           3. Самаведа                          >  свака има по 4 дела
                           4. Атхарваведа
Самхити је збирка, антологија химни, молитви
Брахмана је распарава, правила за извођење жртвовања и изговарање                               
                                                                                                    мантри
Арањака (шумска расправа) - дубље, езотеричко значење вед. наука
Упанишад - збирка филозофских радова који описују трансцендентно
                     намењено онима који су се одрекли материјалног света
Веде се држе начела постепеног развоја личности; свест читаочева
         је од кључног значаја

*пре 5000 г. Веде је записао мудрац Вјаса (Вјасадева), ведске мантре и химне појавиле су се са Божијим издисајем; веде су вечно присутне у подручју етера (у свемиру) - који се назива акаши

*један центар - математика Вавилона, Египта, Медитерана, Индије

*НАСИН програм Ландсад (вегетација сија инфрацрвеним зрацима) за археолошка истраживања (река Сарасвати - од Хималаја до Индијског океана; рушевине града Маја у јукатанским џунглама; две генерације Кинеског зида; пустиње на Земљи; речно корито у Сакари, 3 м испод песка)

*Веде - колекција списа, књига
            на санскрту
            обухватају материјално (световно), духовно (теистичко), рели-
                               гиозно (обредно) знање које има систематичну струк-
                               туру и дефинисан циљ; да би душа прошла степенице
                               треба пуно живота


*Риг ( = славити) веда
         састављена из мантри (молитви), химни за повезивање са косми-
         чким силама полубогова
*Јаџур ( =обред)
          инструкције за обред, певање
*Сама (правила. строга)
         за рецитовање
*Атхарва
         свештеник који има поверљиво знање; обухвата инвокације и опи-
         се различитих облика обожавања

*садржај Веде дели се на - 1 130 грана
         Рг - 21 грана
        Јаџур - 100 грана
        Сама - 1 000 грана                > свака подељена на 1 130 грана
        Атхарва - 9 грана

                                                      1. самхита - за младе
                                                      2. Брахмана - за породичне људе
                                                      3. Арањака - за старце који су се пову-
                                                                            кли из породичног живота
                                                      4. Упанишада - ред оних који се одричу
                                                                             живота, живе са Богом;
                                                                             они тврде да је све матери-
                                                                             јално појавни облик вечне
                                                                             енергије трансцендентног
                                                                             ( с оне стране чулног); они
                                                                             траже истински дух. циљ
                 укупно         4. 520 списа                  

* стих у санскриту
               шлока (вишередни)
               сутра ( једноредни)


* поред четири Веде у ведску књижевност убрајају се историјски списи, филозофске распараве, списи који дефинишу однос човека и природе

*Веданта сутра = суштина Бога
                 500 афоризама филозофија уз коју иду многобројни комен-
                 тари; Веданте прихватају свих 6 главних филоз. школа Инд.        

*Пуране, Итисахе књиге које претстављају ведску науку кроз историј-
                 ске приче
                Итихаса је Рамајана, која говори о инкарнацији бога Раме
                                  Махабхарата, где је описана историја старе Инд.
                Пуране (18 главних и 18 секундарних)
                                  Бхавата - разоткрива највиши степен духовног зна-
                                               ња (18 000 стих.9
                                  Бхавадагита (део Махабх.), на парктчан начин
                                               води путем јоге

*Тантре, агаме
Тантра (поступак) - упутства за обављање обреда, стицање искуства;
             3 групе: тантре за трагаоце знања
                                       за материјалним сновима
                                       чулна искуства
Агаме - технички текстови који се баве обредима, описују мантре (му-
              дре покрете рукама који активирају разне типове енергије);
              јантре; мандале (визуелни езотерични дијаграми)

Упаведе ( = Подведе) - практична вредност

Ајурведе - ведска медицина и фармакологија (део Рг-веде)

Дханурведе - о рату и одбрани (део Јађурведе)

Стхапатјаведа - о архитектури; њен део васту шастра је о грађевини и
                            уређењу околине по природним законима

Ганхарведа - о уметности, певању, плесу, култури

* Ричард Томпсон  "Тајне светог свемира"

* краљ Јудхиштир пита небеског мудраца Маркандеју ( који је дошао на Земљу телепортацијом), а он му прича:
полубог Брахма је створио чиста и безгрешна тела људи; живели 1 000 год.; лавитирали; када их је обузела пожуда, грех, изгубили су многе особине; у тренутку смрти престаје деловање грубог материјалног тела у коме борави душа; дела душе остају записана у суптилном уму; када душу фино тело води ка грубом телу последице њених дела је прате и рађају се у следећем животу - извођењем јоге могуће је поништити лоша дела; бхакта јогин може увек и свугде бити удубљен у однос душе са Врховном душом; људе делимо на 4 врсте -
               1. тешко раде, богатство, чулна уживања, срећни у овом живо-
                   ту - у следећем нису
               2. живе аскетски, медитирају, савладавају страсти, жртвују
                   снагу; биће срећни у следећем животу - у овом не
               3. живе побожно, врлином придобијају материјална добра;
                   уживају у законској вези; обављају жртвовања, дају милос-
                   тињу - биће срећни и у овом и у следећем животу
               4. лењи, неразумни људи - за њих нема среће

*Јан Ственсон, др -реинкарнација је процес којем су подвргнути сви људи

*карма = судбина, од 5 чинилаца стварања: Бог, душа, време, материја-
                лна природа и карма (једина уништива) - три су врсте горких
                плодова које носи карма: патња ментална и телесна

* 94% свемира је "тамна материја" (нераспознатљив део материје)

*индивидуална и колективна карма (два набоја, позитивни и негативни)

*подводни мост - јужни део индијске обале (стар више од милион година) - то је Рамин мост ( примети га НАСИН сателит 2002.г.) - Рама је градио мост да би дошао до Сите, коју је уграбио демон Равана са острва Ланка


                                                           *


* нивои духовног раста (5)
                               1. једем - постојим
                               2. радим, стварам - постојим
                               3. мислим - постојим
                               4. духовно сам биће (медитација) - постојим
                               5. спознаја, служење Богу, свеци, блаженство


*Вјаса (аватар који је различито знање, разговоре међу краљевима, мудрацима, полубоговима и Богом - уредио и записао као Веде); он и сада живи на Хималајима у пределу Бадарик ашрама, у димензији коју смртници не препознају - у 10. веку био му је ученик Мадхвачарја

*99, 999999 % атома чини празан простор*битка на Курукшетри равници (150 км север-запад од Њу Делхија9
            3140 - 3138.г.п.Х.
            изгинуло много аријевских краљева и неаријевских владара
            спор династије Каурава
            трајала 18 дана
            уништено 18 дивизија (једна див. има 21 870 ратника на коњи-
                                  ма, 21 870 рат. на слоновимс, 109 350 пешадинаца,
                                  65 619 коњаника + кочијаша, гонича слонова, до-
                                  стављача оружја = 5 - 6 милиона људи;
           поприште је било 100 км уоколо
           36 год. касније почело је доба кали-југе

*у Индији живе
                  аријевци
                  млечи (странци - Грци, Хебреји, са Блиског истока)
                             Млеци > Млетачка република (прим. Н.Ј.'

*ведска бројаница - џапа
              има 108 дрвених куглица, то је мистичан број = бр. Упанишада
              код хришћана број. има 54 куглице (108/2)

*Дхарма = универзални закон свемира, који је поставвило Универзално
               Биће; без њега је хаос и распад свемира
               = дужност; природа; на духовном нивоу дуж. је та све једнака;
                  на материјалном дуж. је различита за разлићите врсте људи
                                                                    (учитељ и полицајац)
               грех је дело које је у супротности са дхармом
               деловање у складу са дх. душу прочишћује, уздиже њену свест
               а деловање у супротности са дх. уамагљује свест душе и зап-
                      лиће је у негативне кармичке последице


*провера сзнања нашег живота долази у тренутку смрти; ниво свестиприликом смрти, води душу у духовну димензију или земаљски живот; ко при смрти успе да мисли на Бога, достиже стање трансценденције

*историчар Николај Нотович, 1887.г., пут по Орјенту - пророк Иша, манастир у Хемусу - ламе 1900 год. старе изворе о Исусу; Исус није издахнуо на крсту, већ је пао у дубоки транс (срце не куца); после 16 год. отишао је према Кашмиру; био у Персији, Афганистану, Пакистану - као Јуз Асаф (вођа излечених), Хазрат Исса
гроб Маријин, 70 км источно од пакистанске Таксиле - гробница Маи Мари да Астхан

*Стивен Кнап "Видети духовну Индију"
Саломон и Мојсије у вези са Индијом
Кашмир = Соломонов врт = Багх Сулеиман,
               = земља отаца, обећана земља, у коју је стигло 10 изгубљених
                                                племена Израиља
               = гроб Мојсија, на висоравни Писнаг, на планини Небо (15 км
                                                                                                 Банипура)
               у Шрингару (главни град Кашмира) је камени лав стар 5 000 г.
                           близу је гробље, где је гроб Мојсија; неколико км даље
                           је јеврејски храм Мартандов (Мошин) са ведским полу-
                           боговима; а у сред старог дела града је Роза бал (гроб
                                                                                                              Исуса)

* Исус је желео људима да покаже пут ка духовном самоиспуњењу;
            И. се мучио код индијских брахмана у граду Пури и Варанаси
            (образовно седиште северне Индије) - Ганг тече, свугде су каме-
            ни лингами у славу Шиве

*хришћанство = вајшнавизам (изворна ведска духовна традиција)
            позната и као бакхти; обе наглашавају духовну радост славе-
            ћи Бога; морална, верска начела; облике аскетизма* на рубу ведске цивилизације живео је Адхам, свети човек, који се није поистовећивао са својим телом (ишао го)

*полубогиња Кали брине се да, у кали-југи, догађаји буду ускладу са космичким планом
богиња Кали је Шивина жена
Адхам је живео у врту; када су људи приносили, жртве из ватре је изашла девојка Хемавати, коју је Адхам примио за жену; неки свештеници су воћку - дрво греха, посадили у А. врту; бог Кали је у облику змије пришао Хеми и она је воћку појела; а А. је желео да Х. види голу па је и он појео плод; онда су истерани из врта
деца А. и Х. имају имена која се слажу са онима у Постању; то су генерације млеча (странаца)

*бог Кали = Сатана, пали анђео
                  једини од полубогова ожењен млечиком
                 грех
                 дошао је на Земљу, када је господ Шри кришна отишао
                                   у духовни свет, 3102.г.п.Х.

*цар Парикшит је видео Калија у Африци, како туче краву; протерао га је међу пијанце, коцкаре, убице

*највеће доброчинство је давање знања, а највише знање је о односу душе са Богом


*Ној = Њуха
Гилгамеш се упутио свом претку, Утнапиштаму да би научио технике вечног живота; Пишта прича да је служио богу Ију (Илиј -а, прим Н.Ј.)
када су богови одлучили да пошаљу потоп; Иј саветује Пишту да напусти своје богатство и тражи свој живот, одрекне се својине, спаси живот; донеси на лађу семе свега живог
у Ведама, полубог Ману (задужен за људсу врсту), а помаже му риба
Ноје је имао 500 г. када је добио синове: Сима, Хама; Јафета; живео је 950 г.
*ислам = преданост, обавеза, одговорност према Богу
             вера у исламу темељи се на 5 стубова:
             1. признање личне исповести (постоји један Бог,
                                    Мухамед је његов Пророк)
             2. изговарање молитве за време клањања према
                                    Меки (пет пута дневно)
             3.подела према врсти својине и могућностима
             4.пост у месецу Рамадана, уздржавање од хране у току
                                                                                               дана
             5. ходочашће у Кабу, у Меки = хађи

* преисламски, арапски свет, носио је снажан ведски печат
арапске земље под именом Арабистан - Махабхарата помиње као земље "добрих коња" реч арабистан < арвастан/снскрт = земља коња

*Рамајана старија од Махабхарате

*Арапи су Индијце звали Хиндуси < људи с оне стране реке Хинд

*арпски бројеви су ведски (0-9) - хиндски

*Мохамедов деда и стричеви, били су следећи свештеници храма у Кааби, где је живело 360 божанстава ( тај храм су уништили Мухамед и присталице) - могуће је да је то старо, ведско светилиште, где је свети камен (као Шивин камен)

*Мухамед је у Меки разљутио житеље, рекавши да постоји само један Бог, а они су веровали у многе богове
М. одлази у Јахтриб (Медина), 621.г.; обрачунавао се силом (мачем) са противницима, јачао свој положај браковима (15 жена) из различитих племена; нападао је караване; рат са Меком 630.г.; дипломатски покорио Меку; за камен је рекао да га је Алах дао Абрахаму; 632.г. изненада умро, као најмоћнији човек Арабије* др Стивенсон
Научни доказ прошлих живота
Додирне тачке реинкарнације и биологије
*Стивен Розен
"Полемика и реинкарнација"

*реинкарнација је појава преласка душе из тела у тело
*васкрсење - кад се душа на небу или земљи појави у телу у ком је умрла

* у реинкарнацију верују мистични Суфи
                                           сиријски Друзи (данас живе у Либану,
                                                                Јордану, Сирији)


*дхарма Аријеваца (ведска дарма)
              највиши облик религије; а мају следбеници (МУхамедови) биће обрезани, неће имати шикх (перчин јогија на темену - сврха му је концентрација суптилне енергије која се користи при медитацији; као у Самсона), већ браде; гласно ће говорити; све јести; са мусалимом (батина, штап) ће обављати своје обреде - зато ће се звати муслимани (алузија на ратоборност); од 1206 - 1757.г. владали су већим делом Индије и Европе

* у жељи да избрише везу ведске традиције са исламом М. је забранио иконографију и музичко компоновање, рецитације ведских списа (оба су мостови до божанског); данас још само Суфији негују песму, игру, транс        


                                                         *

                                               

                                                  БУДА(Н)


* Пуране описују да јенекада раса атеистичких титана победила полубогове, који су се затекли код Господа Вишнија (Вишњег); у инкарнацији на Земљи као Сидхарта гаутама ( = Буда), он је припремио атеисте да одбаце Веде и постану будисти

*Такшашила (Пакистан), Универзитет и велико свеучилиште
Иран у 6 веку п. Х. обухвата Асирију, Вавилон, М. Азију, неке грчке покрајине; тада живи трећи зороастар, Заратустра (исток Персије), који је своје учење о борби против зла позајмио из Упанишада

* уместо једног бога људи почињу да поштују бројне полубогове - Шиву и жену му Дургу; Сурју, Ганешу

* две врсте ведских обреда:
                   они који човека повезују са богом (непосредно, преко
                                                                             виших сила)
                   регулишу део човековог живота који га уплиће у споне
                                                                                                      карме

*Будино учење одређују два појма:
               ненасиље (ахимса)
               празнина (шуњата)

*будизам се бави
                 моралом ( етиком), психолошким моћима, значајем патње,
                 техникама за спас од патње; Буда је учио хармоничан живот
                 без екстрема;
                 о 4 племените истине:


1. патња је универзална
2. узрок патње је жеља, чежња
3. патњу је могуће избећи
4. начела (8) будизма су пут ка отклањању тешкоћа; а та начела су:
                 1. понашање са врлинама
                 2. чистота мотивације
                 3. правилно закључивање
                 4. истинољубивост
                 5. поштен рад
                 6. правилно усмерена пажња
                 7.              и настојање
                 8. правилна медитација

* без Бога није могуће достићи самоспознају, јер душа је саставни део Бога; а Буда је негирао и Бога и веродостојност Веде; после њега требало је 1600 г. да се Индија врати на ведски колосек (филозоф Рамануџи)

* учењак Бхактивинод Тхакур ( 19 век), сажео је будистичку филозофију у 9 начела:
                1. свет је вечан - нема потребе за стварањем
                2. свемир је нестваран
                3. "Ја јесам" - је истина
                4. постоји рађање и умирање које се понавља
                5. Буда(н) је једини извор за разумевање истине
                6. нирвана - негирање егзистенције је коначан циљ
                7. Будина филозофија је правилан пут
                8. Веде су написали људи
                9. човек би морао живети побожно, бити милостив

* бити будиста = бити ненасилан; душа сакупља добру карму

* Господ је опет дошао у 15. веку као Шри Чајтања и показао како треба живети према ведским учењима

* изворно ведско учење преносили су још само вишнуови брахмани (од којих је учио Исус), који су чували монотеистичку ведску традицију
* зарад надградње будистичке филоз. Вишњи је изабрао Шиву, који се инкарнирао на југу Индије, као учитељ Шанкара ( рођен 805.г., путујући монах постао са 8 година; духовни учитељ био му је Говинда) - који је говорио да су Веде божанске (Бог је апстрактна енергија), а Веде су метафора, сви смо јединствена енергија = брахман

Буда - је учио филозофију празнине ( све је ништа)
Шанкара         -                   монизма ( све је једно)

* Маја = оно што није = божанска енергија
           овога света односи се на размишљање - да је овај свет све у све-
           му, а душе су део тог света
           материјална природа је енергија Бога у привременом појавном
           облику; илузија се односи на угао гледања;
           Шанкара је опет успоставио аутиритет Веда

* Веде кажу да је Бога могуће спознати у 3 корака:
           свест о његовој свеприсутности у облику његове енергије и нео-
           бичног сјаја (аура његовог трансцендентног тела)
           спознаја аспекта Бога, присутног у срцу и сваком атому
           спознаја Бога као изворне особе

* мајаваде у Шанкариној линији, негирају лично постојање Бога - инкарнације Бога произилазе из безличнох Брахмана; свако је бог али су људи у илузији то заборавили
циљ живота је постати једно са Богом; тј. достићи мокшу (као у будизму) = уништење личног идентитета

* светац Рамануџа /1017-1137) - учио је да је душа делић Бога и сама божанска, састављена од духовне енергије; Бог је свемогућ, ми нисмо

* учитељ Мадхва (1239-1319), Бог и душа нису једнаки; М. је својим знањем и светошћу духовно обновио Индију
завршни рестауратор ведског учења је Господ као Шри Чајтања (1486-1533), Златни аватар - онај који силази из вишег, духовног света; Бог редовно обилази Земљу, једном у свакој од 4 доба - беле, црвенкасте и златне пути* душе су под утицајем закона карме принуђене да уђу у тела од крви и меса, да би искусиле последице својих прошлих дела

* Бхавадгита, 3 разлога за долазак аватара:
              1. да би заштитио духовно опредељене људе
              2. да спречи атеисте да заводе масе
              3. да би успоставио начело вечне религије

* Аватар је Бог еманације
   Аватари је Бог извор свих еманација

* џива (атом) = душа < жива, живот, жив (српски, прим. Н.Ј.)

* у Ведама, две  поделе на 6 основних врста инкарнација Бога (разноликост):
            прва -
                    1. пуруша - аватари (брину за срварање свемира, рођење
                                        Брахме, одржавање материјалног постојања)
                    2. лила - аватари ( полиморфност божијег тела), да би се
                                         уживало у божијим играма, забавама
                    3. гуна - аватари, брину за 3 аспекта матреијалне природе
                                         ( врлину, страст, незнање)
                    4. 14 манвантара - аватара = Мануа,који брину за човеча-
                                                                                                  нство
                    5. југа - аватари
                    6. шактјавеша - аватари, ретке, узвишене душе које носе
                                 божију пуномоћ за извршење задатака
            друга -
                    1. прабхава ( имају потпуну божанску моћ)
                    2. ваибхава ( делимичну)
                    3. амша ( потпуне еманације, као што су три Вишнуа)
                    4. шактјавеша
                    5. бала - Бог као дете до 5 г.
                    6. пауганда - Бог од 5 г. на даље


* Мантра < манас = ум
                    трајате = ослободити

* гуна = нит, конопац
           3 канапа: сатва (стање врлине)
                           раџаса (страсти)
                           тамас (незнање)
           везују душу за материјални свет; гуна су активна начела света -
                     гуну врлине повезујемо са мудрошћу, задовољством, до-
                                                                                                  чинством
                     гуну страсти симболозује жеља, амбиција, похлепа, разо-
                                                                                           чарање, љутња
                     гуну незнања означавају вређање, својеглавост, нерад, 
                                                                             илузија, мрзовоља

* Ганга је духовна вода, која извире с оне стране границе нашег Универзума; из више димензије тече у енергетском облику до Хималаја, где јој је физички извор

* међу духовним планетама ( у Ведама) највећа је Голока (она постоји у духовном обиму)

* Кремо "Заборављена археологија"

* 22 Аватар зваће се Калки 

                                                  ГИТА


* темељ ведске филозофије
   17. поглавље Бхишма парве у Махабхарати
   изговорена око 3138.г.п.Х.

   Арџуна се нашао на бојишту Курукшетри; дужност ратника га је приморавала да се бори, правда је на његовој страни; на другој су рођаци; са њим је кочијаш Бог КРИШНА; АРЏУНА МОРАЛИШЕ:
1. тамо су сродници, пријатељи, учитељи - заслужују поштовање и заштиту
2. уништењем династије, биће уништена традиција, остали чланови породице ће залутати у нерелигију
3. без вођства доћи ће до деградације жена и неквалитетног потомства
4. до прекида даровања прецима Кришна каже:
         постоје две врсте сва-дхарме, индивидуалних дужности; ко није ослобођен мора обављати дужности и држати се религиозних начела,
ко се ослободи њега, индивидуална дхарма постаје духовна ( није везана за материјално тело)
        Кришна објашњава Арџуни:
чак и да се предаш, они твоју предају не би разумели као акт милосрђа, већ страха; рат би се наставио; човек умире због личне судбине и личних грехова

*брахмастра - ведско атомско оружје употребљено 3138.г.п.Х. на Курукшетри

* тилак - знак који Индијци цртају на челу, светом глином

* на крају сваког кали доба (циклично) Земљу обилази Калки аватар који уводи Златно доба; кад Брахма оконча свој дан потопом настаје уништење

* да ли бојим смрти или престанка постојања

* душа има слободну вољу, коју изражава унутар кармички условљених околности; свака последица има узрок

* наука је хемијске елементе, према нарастајућим атомским бројевима, рашчланила у периодични систем - ако је свест могуће искомбиновати од хемијских елемената ( као материју, једињење) у тренутку смрти лако би се могли убризгати у тело, да оно оживи - телу, дакле треба свесност - смрт је тренутак када свесност напусти тело, та жива сила је атма = душа

* врсте уништења:
            1. уништење индивидуалног тела (нитја)
            2. планете на крају Брахминог дана (наимитика)
            3. свемира, крај Брахминог живота (пракрита)
            4. индивидуалне карме приликом потпуног буђења духовне
                                                                   свести (атјантика)

* нестају сва три подручја свемира (све нама видљиве галаксије)
  Сунце и Месец замењују положај
  Ватра гори 36 000 соларних година
  Вода се уздиже (из нижег предела свемира), прекрива све планете
  дувају страшни ветрови
  тако 4 милијарде година
  планете су деформисане
  преживљавају ово периодочно уништење једино изузетно развијена, мудра бића из највиших предела свемира, која стрпљиво чекају Брахмино буђење, она су у финим телима
   Брахма живи 100 г., сад је стар 50 г.; свемир је као јаје, чију кору од 7 слојева чине материјални елементи - уништење свемира - 36 000 г. врућина, 36 000 г. киша, уништење свих планета, грубих и суптилних теле; и Брахма напушта своје тело, а ослобађа се окова карме и ступа у Божији духовни свет, који је с оне стране свемира - при новом стварању Вишну ће послати назад, у материјални свет, све душе које су биле у Брахми; врста тела зависи од дужине прошле карме - тако душе улазе у круг реинкарнације и у прелазном свету траже вечну срећу,* Брахма је секундарни стваралац, који знањем примењеним од Бога изводи палн - кад се буди он осећа жељу за стварањем и изнова прави планете, галаксије, жива бића

* Вишну удисајем (усисава) покупо Брахму, а издисајем ( мали вишеслојно омотани мехурићи) враћа назад

* зашто стварање
              мудрац Маитреја каже: има 9 фаза стварања:
              1. појава материје
              2. суптилни прекривач, енергетско поље из кога се појављују
                          материјални састојци, знање, активности
              3. чулно опажање, елементи, грађа
              4. знање, радне способности
              5. управна божанства
              6. настанак незнања
              7. шест категорија непокретних живих бића
              8. категорија нижих облика живота
              9. људи         


* металне кугле са хоризонталним линијама, из јужноафричких рудника, старе 2,3 милијарде година

*важне ствари у животу:
            лични раст
            развијање квалитетних односа
            способност филозофског размишљања
            духовна пракса
            брига за друге


*Махабхарата је 7 пута дужа од Илијаде и Одисеје (скупа); 3 пута дужа
              од Библије


* 3 нивоа интерпретације:
               1. историјски - моћна краљевска династија, коју унутрашњи
                                        неспоразуми доводе до братоубилачког рата
               2. етички - рат је симболично-трајни човеков конфликт добра
                                                                                                           и зла
               3. спиритуални - борба вишег и нижег ЈА, рат духовног,
                                                                            менталног са нагонима

* мудрац Маркандеја разговара са индијским краљем Јудиштиром, његова четири брата (Пандаве) и њиховим женама

* дивја - бројање година полубогова (живе у вишој димензији)
             једна човекова година - један дан полубога
             циклус траје 432 милиона год.
             високи људи на Земљи у заливу Касадага; САД, Скелет 2,3 м
             1833.г., Калифорнија, Ломпак ранк, скелети висине 3 м
             1856.г., зап. Вирџинија, скелет 3,28 м

* чување посмртних остатак душама отежава прелаз у нова тела, укљештене у астралној димензији

* Мајапур је реплика ( Веде говоре о тајанственом месту на Земљи) места са нематеријалне планете, која плута са оне стране граница Универзума

* пут унутар себе који води у наскровитије ћошкове свести

* нешто је веродостојно ако се о томе сложе -
            гуру - самоспознати учитељ
            садху - свети човек који живи у складу са духовном науком
            шаксрта - свети спис

* шта прихватамо као доказ
           Веде, 3 категорије доказа:
                     1. емпиријски                              > због наших недостатака
                     2. хипотетички                                    могу бити погрешни       
                     3. у облику трансценденталног звука


* у тражењу духовног пута треба се држати:
                     1. веродостојности
                     2. традиције
                     3. целовитости
                     4. изводљивости
                     5. ефикасности

* спознаја дхарме је плод божанског открића ( последица комбинације интелекта и духовних техника)


* ГИТА - описује 5 стања свести:
              1. стање невезаности за грубу и суптилну материју ( манифе-
                  стује се у чувању унутрашњег духа у срећи и несрећи)
              2. стање неустрашивости ( стална, потпуна освешћеност
                  духовног идентитета)
              3. стање без срџбе ( ослобођеност од негативних реакција,
                  фрустрација, циљева; способност да се толеришу личне
                                                                                                   увреде)
              4. стање усредсеђености на Бога ( освештеност о повезаности
                  духовних, менталних и физичких процеса с њим;здраве зави-
                                                                                       сности од њега)
              5. стање чисте љубави према Богу ( када се душа ослободи
                  себичних мотива и очекивања у замену за посвећеност;
                  одстрани незнање о међусобном односу)


* Чајтања и духовни раст - 5 препорука - оне неутрализују кармичка дејства, негативну околину, постизање унутрашњег мира, отклањају ометање мисли, развијају инетелектуалне моћи и интуицију, достизање највишег степена духовне свести:
             

          1. дружење са светим људима ( када човек прими семе духовно-
              сти - треба да постане баштован), који су духовном праксом
              повезани са Божанским Бићем; они разумеју однос душе са
              Богом и могу да дају практична духовна упутства на основу
              психофизичких особина појединца; препознају се по проже-
              тости Божијим атрибутима и неизопачености; значајно је коли-
             можемо кроз њих да видимо Бога
          2. певање, рецитовање Божијих имена - такав звук чисти параши-
             ну свесних и подсвесних узора и огледала свесности ( где ви-
                                                                                 диш свој прави лик)
          3. слушање (читање) коментара светих списа Веда - Шримат Бха-
              гаватом ( коментар Тхакура и на српском)
              у Упанишадама кажу - постоје два система образовања -
             - трансцендентало знање (пара видја), више знање уз помоћ
               кога се може разумети:
                           акшара - значај звука ОМ;
                           Брахман и Апсолутна Истина; то знање представљају:
                           Веданта сутра и коментар Бхагавата пурана = Шримат
             - материјално занање ( апара видја), ниже знање у које се убра-
               јају све Веде:
                           Рг-веда, Јађур-веда, Сама-веда, Атхарва-веда и допуне:
                           шикша, калпа, вјакрана, нирукта, чанда, џјотиш
            4. човек треба да живи усветом крају, где је присуство духовне
                енергије повећано
            5. одлука о томе како човек (лично) види Божији лик


* еволуција се заснива на ДНК, РНК (аминокиселине и беланчевине)

* научници нису у стању да направе молекул ( пробиотички - пре настанка живота на Земљи), који је способна да се развије у аминокиселине и беланчевине = живот је конструисан
аминокиселине немају способност самокопирања, а беланчевине немају еволутивних спосбности ( то је била теорија првобитних организама) - Дарвинова теорија пада; живот није настао из материје, већ из живота;


ко је творац?
његово тело није налик нашем
суптилна материја чини његово тело, а пошто је и она пропадљива - сви смо надтелесни - сви смо као Конструктор, састављени од трансценденталне грађе и вечни смо ( нисмо никада створени)
из Бога излазе мање честице ( душе), које се разликују од њега, јер су покривене двема врстама покривача ( у бакхти-јоги човеку је омогућено да искуси своју надтелесну природу и дође у додир са Конструктором - метода повезивања свесности ја са свесношћу Њега)

* говор Јудхиштирин жени Драупади - о извору живота, Вишој Интелигенцији:
         Маја Данава, створио је Шалвово предивно летеће место ( огромно свемирско пловило), али комарца и женку му, створио је Он, а људско тело је најизузетније, једна ћелија у структури је комплекснија од града Хастинапура                                                            *

* краљ Ашока (273-232 п. Х.) - 9 тајанствених мушкараца, научника који су требали да сакупе и уреде ведско знање = 9 књига ( прва књига Тајне гравитације)
Ашока је скривао и научнике и књиге ( неке су и данас на Хималајима, или у Индији), бојећи се злоупотребе
20. век - Ласа, Тибет, списи на снскрт са упутствима за међупланетарне летилице ( "Контакт")


                                                                хришћанство у првим годинама

* Аполоније из Тирсене
             савременик Исусов; харизматичан, исцелитељ (болесни,
                                                                                                мртви)
             мало следбеника - интелектуалци

* Симон (Магус) Чудотворац из Самарије
             нетрпељивост са апостолом Петром - таржио да Петар прене-
             се Дух Божији на њега (за новац - симонија); умео је да лавити
             ра, Петар је молио Бога да Симона спусти на Земљу (тада је пао
             и поломио ногу на три дела), каменован, остао без следбеника
* Симон Бар Кохба, 132.г.
            потомак Давидов, у Јерзалиму тврђава Бетар; 3 г. ратује са Ри-
            мом, слободан Јерусалим, 138.г. рим гуши устанак; 2000 г. ка-
            сније Жидови ће завладати њиме
            Кохба бунтован
            Исус ненасилан, мирољубив, ни налик претку Давиду

* око 200 годин - митраизам < Митра
            Митра, зачет безгрешно, мајка девица, 25. децембра;
            причест - Митра седи на младом бику и коље га - вино и хлеб
            су крв и тело Митрино
            обожаван у Риму - религија легионара

* до 600. г.  влада и култ Мајке Божије, егип. Исис (Хорус)

* Иван Крститељ, убио га Херод (Мастаба; Салома); следбеници Ман-
                                                                                                           дејци

* 1945.г. у Наг Хамадију, 50 списа јеванђеља - гностици
               јев. по Томи - Исус љуби Марију М. у уста
               јев. по Филипу - Исус је насмејан/људске, не божанске осо-
                                                                                                              бине

* Исуса су назвали Сином Божијим - то је изазвали римскох цара који је једини имао право на тај епеитет
* 7 светских чуда:
                     пирамиде у Гизи
                     Семирамидини висећи вртови
                     Зевсов кип у Олимпији
                     Артемидин храм у Ефесу
                     Маузолеј у Халикарнасу
                     Колос са Родоса
                     Фарос (светионик) у Александрији


* Акропољ
   Алхамбра
   Ангхор Вату
   Колосеум
  Аја Софија
  Храм Кијомиза
  Крељ
  Мачу Пикчу
  Петра(Јодан)
  Стоунхенџ
  Таџ Махал
  Тимбукту* из Трагова богова:

*ст. 242  Борободур
               династија Саилендра < селендра < сељак (који обрађује земљу)
              (Господари Планине)

*ст. 248  Ангкор
               Кампућија < Камбођа < Кмеру
               (близу града Сием Репа)
Нема коментара:

Постави коментар