субота, 07. септембар 2013.

Етногенеза и култура древних Словена

Eтногенеза и култура древних Словена                Олег Трубачов


*народ са компонентом Велики – област поновне колонизације
*Балт близак Балкану
*лужичке и пољске земље Срби насељавају са југа
*Неури = Келти =Велики/Волохи = вукови
*Панонија центар словенских фонетских иновација
*центар индоевропског етноса у Средњем Подунављу – вектор кроз средину три велике скупине (миграцијске) хидронима у доњем току Рајне, у Италији, Прибалтику (периферија ареала)

*Маџари, више постојбина
                Преуралску – ту су се формирали и издвојили из угарске гра-
                                                                                                                    Не
                Севернокавкаску – додир са Тјурцима, Бугарима
                Јужноукрајинску – симбиоза са Аланима
                Панонија на Дунаву
*вишекомпонентност сваког језика < вишеетничност
*архаизам није последица (везан за) аутохтоност, нити су иновације везане за мигтације
Седлачи живот ствара услове за  диференцијацију језика, а номадски ублажава разлике
*весна – праиндоевропског порекла
*Пракарпатје < Галиција
*балтичко-трачко-дачке везе у 3 мил. П.Х. – без Словена
Балти – праколевка у централној Европи (ст. 27)
*везе Германа и Словена (пшеворска култура)
*Словени и Илири, 2 мил.п.Х.
Итали и Илири се крећу на југ преко Словенских земаља (ови се шире на север)
*Келти тада учествују у „босанском лонцу“ језика – крава, срна
*Балти су се нашли на Ћилибарском путу (доњи ток Висле)
*словенска и староевропска хидронимија
Улазак топонима Деснообалске Украјине у централну Европу, ареал северно од Алпа
*да ли су се са премештањем борбених секира премештали и носиоци културе?
*хетитски хидроними Анатолије не поништавају прехетитску (западно-кавкаску) припадност језика – супстрата Хата
*историја Источних Словена почиње на југу
*Јужни Словени су дошли на Балкан из оближњих крајева (Дунав, Панонија)
*лингвистика (ономастика, етнонимија – најмалађа грана ономастике)
*словенске, иранске и аријевске (праиндијске) везе из скитског периода
*Маџари затичу густу словенску популацију („ш“ су Маџ. Наследили од Словена)
*Кимбри, германско племеНема коментара:

Постави коментар