субота, 07. септембар 2013.

Сеобе

СЕОБЕРасе                                                        Религија/вера/обичаји                   Језик                                 Расе     Праплемена
5 раса
Кавкаски(бели сој) најраспрострањенија

                                             3 племена

Семитско                             аријско                              туранско
Јевреји                                 Инди                               Турци    Маџари
(Чивути)                       Персијанци
Арапи                           Германи
                                           Романи (Талијани
                                                          Французи
                                                           Романи
                                                           Шпанци)         
                                           Словени (Енглези
                                                            Шведи
                                                            Мешани)                                              2 праплемена Еуропе

СИБЕРИ                                                                                           ЛАПИ
(смеђи, лепо грађени) – југ                                  (црнокоси, мали, здепасти) -
Рајна, Арморик, Алпи-швјцрска                         од Лапланда до Пиринеја и
Атлански ок., Аппенинско пол.                           Корзике; Алпи, Брити, Сканди
*долазе други, лепши из азијат.
Иберије; север
                                         КЕЛТИ                      ТЕУТОНЦИ(потчињени Сауромати,
         (више најезда, у                                                               истребили Венде и Келте)
          1ој на Балкан)                                                                                           *Алани
                                                (плави, коњаници, ратници)                              *Јазиги   
·         трећа група племена у Еуропи са                       (дивљи)
Кавказа и Каспијског мора                                 1289.г.
*ови други из азиј. Иберије са севера (две групе)                                   истребљени од
                                                                                                                                 Руса  
  1. северно од Карпата  СРБИ (2000.п.Х.)
                                          Венети (потчињени) у 4 области – Француска,
                                                                                                     Белгија,
                                                                                                     Балтик;
                                                                                                _-Јадран, 50 град.
                                                                                                   Далмати и
                                                                                                   Истрани;
-          Илири ( измешани
са Бојима
Епирцима и
Скордисцима =
Келти, 
Истрани,
Норици;
                                               Венети су били (зоне)
 Јужна                                                                                                     северна
Тракија                                                                                                    Анти
Лево Подунавље                                                                     Кавказ (Сарматија)
Река По                                                                                                 Свевија
Херцонски Алпи                                                                     на Лаби и Сави                                              Пруси
                                              Љутице
                                              Будини
                                              Боји; Марини, на Меотису Лиги ( слични Љехима)


  1. САУРОМАТИ ( донски Срби)
                                       (од Дњестра до Дњепра; цивилизовани, господаре
                                        Скитима; јужна Сарматија; 395.г. истребљени од
                                        Теута)
*принцип кретања

потискувања исток – запад                          највише се  мешају у Подунављу племена
    делови сваких задњака                                     словенска - српска
    морали су се пробијати
    у предњаке – венети у Аморику, Белгији
    задњаци се цепају на два
    предњака – Литвани, од Словена до Балтика
    задњаци и предњаци се преглављују
    средњаци су преполовљени са
    свих страна-----------------------------------СРБИ
                        неколико стотина год. Пре Тројанског рата, све до 5-ог века, једни за              
                        другима – преплављиваше, изгонише, искорењиваше: Пелазге,
                        Кимере, Ските, Сауромате >< Гали, Германи, Римљани
                        Тада у Подунављу и Полабљу Срби избегну својима у Закарпатје и
                                                                             и опет се врате**у средњем подунављу (од Оршаве до Висле) запрека Словено Србима су Гепиди
                      кроз Ердељ, горњу Тису, навише од Пеште – Гепиди опасани  слов.
                      српским Бодрицама (после дошли у Бачку, Банат)
***567.г. нови задњаци  -Авари (200 000), збришу Гепиде, увазале слов.Србе
                      (милион њих) > Словенија (од Црног мора до Тирингије; Баварије)# владајући  - држе пространства равница и плодних предела
                      КЕЛТИ (ХЕТИ), СКИТИ, ГЕРМАНИ
# потчињени  - одвојени на неприступачана, негостољубива места; одбрамбени
                       Положај
                      ВЕНЕТИ, ИЛИРИ, ПЕЛАСЦИ; ИБЕРИ (БАСКИ, АКВИТАНЦИ,
                                                                                              СИЛУРИ);
                      КРОВИСЦИ, ЕПИРЦИ; ТУСЦИ, БЕСИ, ЗАГОРИ, КОРАЛИ
                                                                 (ТРАЧКА ПЛЕМЕНА)
                      ОЗИ, ГОТИ, ВЕСТИ, ФИНЦИ, ГЕЛОНИ
                        (потчињени код Скита и Германа)`~ Словени        од Дунава до Дњестра..........30/40* геог. Ширине

~ Скити, Монголи, Татари, Турци, Финци, други.........90/110* г. дужине


Религија/ вера/ обичаји


многобожци
не верују у судбу – у бесмртност душе, да
спаљују се – Страва


пантеон ( богови)

Триглав (три главе, на коњу са исуканим мачем, кола са лављом запрегом)  -  Индра
Србиндра (врховно божанство)
Сварог < Сварија, Сурија (аријевско б.) – бог Сунца, Неба тврдог
Перу – бог грома
Стрибог – бог ветра
Дајбог, Белобог (Бел, Баал) – бог добра, светлости – белине
                                                   Време, дивота – Див – дивни, Хорс (коњ Дивов)
Црнобог, Сеут, Сет – бог зла
                                     Ватре, коња – Тифон (грч.)
Радгост – бог гостољубља
Давор – бог рата
 Коледо – светла, сунца
Усуд – судбе
Прав – правде
Световид – бог четири год. Доба
Додол – кише
Лада – лепоте и љубави
Љеља – дружења
Жива – живота
Морана – смрти
Бак – бог ковача, метала, алхемије – Ћопо – Арета (грч.)
Сканда, Руђевид, Поревид
Јами, Зоб – Вид
натприродна бића – виле (бродарице, загоркиње, водарице)
                                   лари ( кућни духови, заштитници)
                                   змајеви, дивови, вештице, вампири, ведогоње, море,
                                              вукодлаци, здухе – Дуси (код Гала)/Сатири (грч)
                                                                                длакави, космати*друштво/ титуле

4 сталежа –
                    1. словести (првосвештеници, свештеници) ..............владају – Хети   
                    2. бојни (ратници, марјани)                                                           Гети 
                                                                                                        Палас, Теут~Меркур

  1. слободни (сељаци, занатлије, трговци)...............................остали Срб~Илири
  2. мероти ( странци, безземљаши, најмници, бескућници               Ареса
                          староседеоци у освојеним земљама,заробљени)             Арет  *Хети, Гети, Келти
          Дардани из Троје  > Етрурци                                                             
          Рашани, Хетити из Киликије – Лика, малоазијска
    Хетим – Македонија у 4-ом веку п.Х.
    Германија < Карановићи (владају три века); каран – већа управна јединица


**титуле
               Брано < иза – брани владар 8онај који брани)
               Мар – управник у покрајини (доминус марке)
               Рикс (богат) – моћни, војно звање
               Патери – свештеници бога Белог
               Сарониди – теолози, свештеници бога Сербона
               Еибаги – свешт. Бога Бака
               Барди – песници
               Карл – најбољи јунак > краљ

# култ Митре, доње Подунавље (Срем, Бачка, Славонија)
            Јакобог – Јабакус(лат.) < Јехва Нисси (нишки)~Јов~Јахве
            Либер (винковачки) > Дионис – бог вина, радости, живљења, дух рада,
                                                                    Борбе
            Водин, Вод (Вид)~Один~Год~Тхорр
            Белбог – Белијал, Бел – Болог(норд.)~Беланус(галски)~Белги(белгијски)~
                            Белус > Аполон (Пелус, префикс „а“ у грч., лат.)
            Теут (бог рата), Сеут > Марс (бог смрти, лат.)
            Арета~Јарета~Јарос > Арес(лат.)/Палас – Атина Палада (грч. бог. рата,
                                                                                                                     смрти)
                         Теут и Арета су Језиви (Есус)
*језик                                                                                                     *Појтингерова
                                                                                                                     Карта старог
                                                                                                                           Света
топоними, хидроними, ортоними, антропоними* писмо / Боговиједица   Буквица


СНСКРТ    ~    ИНД        <       СРБИНДИ                           ДРАВИДИ   <   ВЕДЕ
                                                                                                  стрсдци              знање    
                                                                                                  Келти
 Јазик – најстарији, независан, једносложан, непрелазан
              Консонанти, вокали, гласовни спојеви


Српска граматика                                                    снскрт грам. / Астадеја
                                                                                         4 в.п.Х. – 400 сутри                                                                                                                     
                                                                                                      (афоризама)
1.      српска ( словенска, литванска, јерменска)
2.      германска (келтско-германска, кејтска)
3.      грчка (иранско-пелашка, грчко-латинска)
4.      мешовита (срп.-герм.-словенска, хунгаро-арбанска)


*фонетика  ~  групе консонаната по месту творбе, начину изговора:
                                   после вокала > дифтонзи > велари (ка, га , ха) >
                                   палатали (ша, ђа, на,са) > ретрофлексни ( та, да, на, ра, ша)>
                                   дентали (на, ла, са) > лабијални (па, ба, ва, ма)
                     ~ опозиције беззвучних „к“ и звучних  „г“
                                          назала „н“
                     ~ промена консонаната       п > б
                                                                    б > т                           250 кнснтскх група
                                                                    т > п                            срб, рбс, кта, прс
                                                                                                        тра, тка, рас, трт

** Винчаница  7000/35000 п. Х.
                          Србица, Ћирилица Етрураца
                          6/9 првих девет слова – ознака за 9 бројева (грч., арапски, хебрејски,
                                                                                                     коптски)

( на мом папиру је транспарентно исписано писмо)*топоними

САБРОС           планински масив, југ Иранске висоравни ~ Лугистан ( Луристан)
                          Сарби, серби – војна (крајина) каста
                          Исти народ на Апенинском полуострву – Тирсени, Етрурци,
                                                                                                  Сауромати – Срби
                                                                                                  Шумадија ( Лугија на
                                                                                                                     Морави)
                                                                                                  Лигија ( М. Азија)
                                                                                                  Луганија (Италија)
                                                                                                  Лугија (на Елби) и на
                                                                                                     тромеђи Пољске
                                                                                                      Чешке, Немачке

  СРБИНДА               ~          Триглав

   СРБИНДИ               ~          све до Каспијскога мора; култура Сијалко, Хисар 1,2
                                                                                                         (област,Авганистан)
                                                                                                          хижа = кућа
                                               у долини Инда; на Босфору (Керч)
                                               у долини Окса (Аму Дарја); Солунски  залив
                                                               Саве, Дунава (Војводина~Сауромати) –
                                                                                       најбројнији на Кавказу
                                                               Вардар, Скопље (покорили Пелазге)
                                                               Пелопонез, Атика, Тесалија, Лемно
                                                Тирсени – у М. Азији (примитивнији)
                                                Тирсени – у Италији ~ Етрурци (поља са урнама)
                                                                  дошли преко Алпа из Подунавља,
                                                                  Средње Европе и Балкана
                                                 Аријевци – Персијски залив, Каспијско море,
                                                                     Узбекистан (14000 г.п. Х.)
     

ХИМАКУЋА            ~           бела, зимска кућа  >  Хималаји

Панонска регија (Пандидис регис) са рекама:
                              Дунај, Нишава, Басара
                                                            и градовима:
                              Белацура, Барогаз, Барача /баретина, Котар
                              Ниш на реци Ковин, Град, Букефала ( и коњ Александра Великог
                                                                                               Карановића)
                          

                              Сањала (у коме је погинуло 17 000 Александрових војника и коњ)
                              Миногор (заробљено 7 000 Александрових војника)
                              Синопољ


Сарбарска држава ( Индија интерно)  ~
                               Дијамантица (река и градови у Сарбарском заливу:
                               Селендра, Палибрате, Бибир (као и Горњи и Доњи Бибир на путу
                                                                                   Бенковац- Шибеник; а Брибир
                                                                                   између Бенковца и Скрадина)
                          *    Малабара, Малобарушје; Белазора, Калиш, Кучи – Чернигор,
                                Богарска (град), Нагор, Сава, Велеград, Румнад, Млава, Тимок,
                                Тата, Борач, Лађани, Маљани, Дрвар
                          Области
                                Берат, Ђура, Србумтур, Дзумна, Дака, Агра (Аграм > Загреб)
                                

* преко 100 назива са групом „срб“
                            Серба, Сербица, Сера, Сербинагор, Велика Серба (у Индији)
           


Сеобе(4)


Индија  ~ Прва Срб = Пановска Срб, Сарбарска


1 сеобе

             На запад    ~    Тигар, Еуфрат, Месопотамија, Сирија (владавина Селукића)
                                      Нова Сарбарска         4 000.г.п.Х.
                                                Египат ( Мисир – владавина Лагића)
                                                Шпанија, Француска, Балкан (Грчка, Италија)
                                                *одржали се балк. и малоазијски Срби; пре 3 000.г.
                                                                      боре се у Тројанском рату са Александром
                                                                                                                В. Карановићем
                        Средња Азија  ~  обод Русије  ~ Каспијски Срби (Бели Срби)
                                                                    Брђани (по брдима)
                                           Сербонија
                      Северно од Китаја (Кине); борбе са Кинезима, Хунима предводе Срби – бан
                                                           Јанко, Ранко, Цичан Танча
                                                          Најратоборнији од свих су Рутени  и Боји
                                                                                                                          Болоња
                                                                                                                          Анадолија
                                                                                                                              (Анкара)
                                                                                                                           2 – Бела
                                                                                                                           Србија =
                                                                                                                           Бохемија
                                                                                                                              (Чеси)
                                                                                                                           Баварија
                                                                                                                              (Швабе)
2 – ге сеобе               На запад (пре 3 000 г.)
                               Потиснути у Европу од Хуна
                               Петербург (брег) – Волга, Дон, Дњепар, Новгород
                               Пољска, Галиција – Буг, Висла, Дњестар
                                                      То је Прва Бела Србија...............Бојка
                               Немачка – Одра, Лаба, до Рајне, Балтика
                                                       То је Сорабија.............................Полабска Србија


              На југ
                               Балкан, Мезија (ГОрња и Доња)
                                    (стижу Ахавенде > Ахајци (етиопљанска племена)
                               Панонија ( Срем, Славонија, Међумурје, Барања, зап. Угарска
                                                 Бачка до Титела и Земуна)
                               Дакија (источна Угарска, оба Баната, Румунија, до Карпата)


              На север
                               Срби
                               Балтичка Србија (Пруска, Поморанија, Хановер, Мекленбург)3-ће сеобе (четврти век)  Китајци потискују Србе (као што су ови Хуне)
          

             На југ
                              Балкан 387.г. Германи повлаче са собом Србе, удружени >
                                                                                                    ГОТИ
                              Подунавље, Посавина  449.г.  Хуни (Руси) воде каспијске,
                                                                                 Кавкаске и др. Србе и са Атилом
                                                                                 сатиру Рим ( Тотило из лозе Свевл.
                                                                                                           11 владара)
                                                                                 до Једрена (Цариграда)
                                                                                      протерују германске Готе                              Панонска Србија
                              Аварија  ~  Авари / Обри повуку из средње Азије остале Србе
                                                              придруже им се Срби из Велике (Дачке)
                                                                       Србије – Банат, Румунија, Ердељ >
                                                                       Анти, Спори/Рашани, Граничари са Волге
                                                                       Дона, Црног мора 
                                                                       7 племена – силни, упадали до Цариграда,
                                                                                        Грчке, населили Д. Мезију/Блгрј
                                                                                        Далмацију, Арбанију


                              Солунска Србија
                                               оснује је кнез Доброта, који неће да се покори Аварима


*676.г.  међу Србе, Рашане, Граничаре дошли су Бугари/Гагуза (турско-татарско
                                                                                    племе из центр. Азије, бежећи
                                                                                    од Печењега; словенизовани још
                                                                                    у постојбини)   
                
4 – те сеобе

1683. г.велики везир Кара – Мустафа потучен од пољског краља Јана Собјеског

         Угарска, Банат, Срем – виојна крајина; гроф Ђорђе Бранковић (сан о Илирији)

* аустро-турски рат и прве сеобе на Балкану
          Призрен  -  патријарх Арсеније Трећи Чарнојевић/заклетва на верност цару
1690. г.  на Качанику – Турци потукли АУ и српску војску; Скопље спалио Е.
                                        Пиколомини; Арнаути прелазе Турцима, АУ и Чарнојевић
                                        се повлаче (Срби до Сент Андреје); спаљена Пећка птрјршја
                                        настрадала Будимљанска епархија
                                        Арбанаси насељавају напуштену територију Старе Србије –
                                        Пећ, Призрен, Ђаковицу, долину Метохије, Подлимље
                                        АУ – по Срему продаје земљу:
                                                 Илочки спахилук (30 села) – кнез Ливије Одескалски

                                                 Вуковарски ( 4 села) – гроф Елц
                                                 Карловачки са Каменицом и Сланкаменом – барон
                                                                                                                Г. Ифелн
                                                 Митровачки (19 села) – гроф Колоредо
                                                 Земунски (19 села) кнез Шенборн
                                                        У овој распродаји опустели су Толинци, Сакуле
                                                                                                  Дреновац, Витојевци
                                                        Од 1723 – 1736.г, Београд насељен немачким
                                                              (швабским) колонистима, најјача тврђава у
                                                                                                           Европи


**почетком 18 века, савезнички рат против Турске – друге сеобе Срба –
                                                                           са народном српском милицијом
                                                                           води Вук Исакович Црноборац (633
                                                                                                                   Ратника)
                                    Рат води војсковођа Еуген Савојски ~ пораз ~ одмазде
                                    Патријарх Арсеније Четврти Јовановић Шакабента
                                    Повлачи се на север (из сев. Србије), са југа из Пећи,
                                    Дечана, Призрена, Старог Раса, Бањске, Приштине, Вучитрна
                                    К. Митровице – почиње процес исламизације и албанизације у  
                                    Зап. Старој Србији (Косово, Метохија, Полог, до Вардара
1740 - 1748. г.   „наследни рат “..........Карло Шести и „Прагматичка санкција“
                           Марија Терезија – Фридрих Пруски Велики (Хабзбург)
                           Србима потврда о Привилегијама (П. гратиоса и П. Ремунераторија
                                                                                                               Награда за услуге)
1745. г.  АУ припаја посавинску Славонију Војној граници
                           Помориш и Потиска граница су „развојачене“ (по жељи Маџара)
                           Уступак српским граничарима – титуле племића и комад земље,
                                                                                    за 10 г. службе                          
                           2200 породица/револтирано сели се у Банат па у Русију
                           Са Јованом Хорватом (218 – 1000 душа на Буг и Дњепар)
                           Са Јованом Шевићем (8оо душа од Бахмута до Лугање, крај
                                                                                                           Хорватових)
* унијаћење / Исусовачки ред
                     Култ Штиљановића у манастиру Шишатовац
* социјални притисак / Угри желе да укмете Србе
  
Р – ОЖДЕСТВО              У- СКРСНИЈЕ        С – ЛАВЈАНСКА         И  -  СУСОВА
                
                Ј – ЕДИНОСУШНА          А -.........................СТВАРАЊЕ СВЕТА                 ЕП О ПОСТАЊУ            ЕНУМА ЕЛИШ
ЕУРИНОМА + ОФИОН (ВЕТАР) > ЈАЈЕ КОСМИЧКО                     Пелашки
Велика Мајка       облик змије


АТУМ – РА  < из НУ (вода) > ствара свет                                           хелиопољски м.

ПТАХ  < од ТАТЕНЕНА (тата) + влага (вода) > свет                         мемфиски мист. НАМУ (мајка) > АН (Небо) и КИ (земља) >
                             ЕН-ЛИЛ (Господар Зрака)                                        сумерски мист.
                             ЕН-КИ (Господар Земље) >
                                Флора и фауна                                                          ЕЛ- БААЛ  <  воде   Горње, слатке, мушке
                                   Доње, слане, женске, Мајка Хубура (океан)   
                                                                        М. Понора                     
                                                                                                                 феничанско
БАУ       +       КОЛПИЈА  > свет                                                          угаритски м.
(М. Вода)   +  ( сев. Ветар – Бореј)НИКТА (Ноћ)  + ЕРЕБ (тама)  > ЕТЕР (ваздух, светло)                   хеленски м.
ХОШЕК (тама)   ТЕХОМ (бездан)   ТОХУ – ВА – БОХУ (хаос, воде)
ЈАХВЕ из Хаоса  >  НЕБО  Горње/Доње воде                                   хебрејски мис.ТИАМАТ (Мајка) располућена од бога МАРДУКА  /  НЕБО    ЗЕМЉУ
Човек < крви жртвованог бога КИНГА                                              месопотамски м.* филозофске основе постања (4  -  визија, исконски пар, један родитељ, дух. акт)

1. визија              Египат – свет > сунчано дете < лотоса
                                                        Крава, феникс
                                                        Јаје бога Геба, Гакача

2. исконски пар
                            Египат – Шу (ваздух) + Тефнут (вода) >
                                            Геб ( глиб, земља) + Нут ( небо) >
                                            Озирис + Изида ; Сет + Нефтидх
                                                           /
                                                Хорус – па – херду


                           Сумер – Ан (небо) + Ки (земља) >  лил (светли, зрачни простор)>
                                             Ен – Ки, Еа (земља) ;  Ен – Лил, Етер (небо)


                           Хелени -  Уран (небо) + Геа (земља) >
                                            Титани, Киклопи, Оријаши
                                                  /
                                             Мнемносине (последња Титанка, оличава свесно делање)
                                             Темида – ред, хармонију у космосу


3. један родитељ
                            Египат –
                                            Атум – Ра (фатум, судба)  израња из воде Ну
                                                               На хумци, оточићу, ствара Амона

                           Сумер –
                                            Ан из вода Куру, на планини ствара  Небо/ Земљу

4. духовни чин  ~  „нека буде“
                                 Божанска заповест, Логос
                                 РА , ПТАХ (егип.)
                                 МАРДУК ( Месопот.)
                                 ЈАХВЕ ( хебрејски)


                          ~   „дадох“  ~ сумерска теогонија
                               НИН – ХУРСАГ,  ЕНКИ  / није само духовни акт стварања, него
                                                                            и подвајања бога, као бића духовног
                                                                            у њој се види моћ Творца ~ познавање
                                                                             света чисте мисли, апстракције,
                                                                            спекулације – логоморфне, а не само
                                                                             техноморфне и материјалне представе

                          ~ материјални почетак
                                                   Биљке, животиње, птице, воде – Хубура, Ну, Океанос
                                                   Лончарско витло – бог Кхнум (Елефантина, хелен.)


                         ~ духовна начела
                                                   Мисао, Реч, Атум- Ра, Јахве, Ху и Сиа
                                                   Мухму и Ме, Енем и Амат


** принципи постојања ( 3 – бесмртност/ пролазност, објективност) 
                                                                     /
                                                                Време

1./ 2.     принцип супротности  ( мушко / женско)
                                                               безвременост / мировање
                                                               време              / кретање            покретачи света
                                               
                                                    време, простор, кретање / безвр., мировање

                                                    Думуз    /     Инана (сум.)
                                                    Тамуз     /     Иштар (бабил.)
                                                    Озирис   /     Изида (егптск.)
                                                    Баал – Алијан  /  Анат (канаан., угарт)
                                        

                                                   Адон        /     Аштарта (сиријс.)
                                                   Телепин   /     Кибела  (хетит.; ке бела – итал.- како је
                                                                                                       Лепа/бела)


                                            *мушко/женски пар
                                                    Апсу               Тијамат
                                                    Атум               Ну
                                                    Океанос          Тетија
                                            *силе светла/таме ; Љубав/Мржња
                                                     Озирис           Сет (егпт.)
                                                     Ра                    Апофис (егпт.)
                                                     А.Мазда          Ахриман (маздаизам, заратстр.)     
                                                     Зеус                 Тифон (хеленск.)
                                                     Кур                  Нинурта (смрск.)

  ** код источних народа постоји јединство духовног и телесног
       Код јонских космолога, 6 в.п.Х. – рационалан приступ, одвајање духа од
                                                                 Материје; превласт духа над материјом


                                        3. принцип објективност ~
                                                            извирање (постање, бивство)
                                                            увирање (престајање               >
                                                            матреијални, хтонски прнцп. >
                                                            ватра (топлота) > суво > влага (вода);
                                                            хладно > земља, зрак                                       ЕНУМА  ЕЛИШ (Кад горе на Небу, Земља не имађаше име)
 
* 7 таблица (125 стих.)
* херојска епопеја + догматска поема > борба млађих са старијим бог., творац Мрдк
* 4 верзије
* Прва династија  1900 – 1711.г.п.Х.
* језик – староакадски (као у Епу о Гилгамешу, 23-21в.п.Х.)
               Химничко епски дијалекат
               Старе херојске поеме
* централни део Епа су 4/5 пев., где је описано стварање,постање. уређење света

*постање ~ 2 предања (по Е. Елишу):
                    Сукцесиван ток и сређивање косм. Сила
                    Творац Мардук ствара свет по смакнућу Тијамат

                                                      МУММУ / Апсолутно биће/ зачиње
                                                                Мисао ~ Логос ~ Реч  >
                                                    Вода, Огањ (старији богови Хаоса, они су статични,
                                                                         Неорганизовани)   >
     Апсу (Горње, слатке, мушке воде)                Тијамат ( тамту – Доње, слане, женс.)
                                                           то су Ануннаки
                                                              Лахму        Лахаму (дублети)
                                                Ан – шар ( небо)     Ки –шар (земља)
                                                              мл. бог. Космоса > Иггиги (организовани)
                                                         Ану      Еа         Енлил
* млађи богови желе да развију из хаоса > космос; старе статичке силе - Анунаки
              желе да затру младе богове ~ Еа их прозре ~ Тијамат сачињава чудовишну
              војску са сином Кингом ~ младим бог. придружују се Лахму и Лахаму; Ан-
              Шар и Ки-шар ( шаље против Тијамат бог. Ануа и Еауа – они не смеју;
              Излази Мардук са оружјем ватра, муња, ветра)
              МАРДУК  ~ сређује космос
                                    Тијамат > Земља, Небо  
                                    Предели где владају велики бог. > сазвежђа
                                    Одређује путање Сунца, Месеца, звезда, планета
                                    Уређује живот на Земљи
                                    Од Кингуа ствара човека (радник који замењује бог.

* ликови Епа
                АПСУ      ~ мрачан, зао, нетрпељив отац
                                    Слатка вода, из њега извиру све воде
                                    Обитава на планини Машу
                                    Исконска сила, космичко почело
                                    Горње воде – аб зу


               ТИЈАМАТ  ~
                                   Црно/бела
                                   Добра, склона праштању (1 пев.)
                                   Зла (3 пев.) само у поређењу са Мрдкм
                                   У моралном смислу њихова је борба симбол победе
                                                         Добра (Мрдк)/ злом (Тјмт)
                                   Она је станиште Доњих вода/Тама, змијолика, хтонска
                                          Хаос, неиздиференциран, једнообразно стање некретања
                                          из којег израња земља (Библија, Рг Веде) – ипак позитивна
                                          неопходна, покретачка снага      
                                   покретачка сила мора да савлада те снаге Таме/Тијамат                 МУММУ  ~
                                   Тројство са Апсуом и Тијамат
                                   Гласник Апсуа
                                   Зао, саветује сатирање младих богова
                ЛАХМУ и ЛАХАМУ ~ деца Апсуа и Тијамат
                                   Не мешају се у рат богова; њихова деца >
                АН – ШАР                                                                       КИ –ШАР
                                   Жели да се одупре Тјмт
                                   Препушта борбу млађ. бог. >
                ЕА                                                                                     АНУ
                     Апстрактан                                                             мудар, свезнајући
                     Бескарактер.                                                           Чаробњак
                     Нема људске особине                                            узима аб зу да би се
                     То је у свим религ.                                                           родио Мрдк
                             сунце    


               МАРДУК ~
                                   другоразредно, локално бож. До 1900.г.п.Х.
                                   доласком аморићанске династије постаје највише
                                   он је свршетак божанске еволуције
                                   редукција веровања и култова у корист 1-ог бога
                                   он се усуђује да изађе пред Тјмт ( ако му богови
                                         дају прерогативе власти и 7 таблица судбине)
                                   моћан да ствара свет

               КИНГУ ~
                                персонификација сила зиме што их у пролеће ништи
                                           Младо сунце
                                жртвени јарац, одговоран за одлуку старих бог. да
                                           униште младе, јер је од његовог тела створено
                                           човечанство
                                његова смрт објашњава законитост Мардуковог узимања
                                           таблица судбине
                                иста свечаност, обреди, моћи, прате Мардуково устоличење од
                                           стране богова и Кингуово од мајке Тијамат                                            * порекло Епа
                  Мешавина разних митова, легенди
                  Сумерски мит из Нипура
                  Поема о стварању света – Ен-лила, бога светла убија олујна птица
                                                               Зу (зима; онао што зуји – прим. НЈ)
                                                               Душа му лута у лику магарца
                                                               У живе га враћа син Нинурта (младо сунце),
                                                               Који је савладао чудовиште Асага, Енмешара,
                                                                                                                                    Зу

                                       Нинурта = Мардук
                                            Иста оружја (Вихор, Мрежа)
                                            Победа над чудовиштима
                                            Ускрсава мртве богове
                                     

                                      Ен-лил = Мардук
                                            Исти бож. Атрибути
                                            Преузима М. Од Е. исту творачку способност

*оно што је додао бабилонски аутор Енума Елиш
                     Опис првобитног хаоса
                     Стварање света
                     Опис борбе млађих са старијим боговима
                     Опис чудовишта
  Све додате епизоде доприносе живости, мисаоном јединству, уздизању личности
                     Мардука ( 50 имена браће и очева, припадала су Ен- лилу)


* око 1900.г.п.Х. – Сумери, под све јачим утицајем зап. Семита –Аморићана -
                                 Исчезавају; Семити преузимају баштину, па и Е.елиш; тако
                                 Мардук у акадској тј. старобабилонској верзији Епа, постаје
                                 Јунак који се бори са Тјмт (Куру, сумерск.)
                                 Мардук < Ен-лил < Еа < Нинурта
Око 1000.г.п.Х. асирска држава Месопотамија
                                 Мардук > Ашур   


* значење Епа
                        Мит о Сунцу – богови са планете Нибиру (Сичин)
                        Распра из астрономије (6 пев.) – Мрдк = Нибиру (Јупитер)
                                                               Богови – сазвежђа
                                                               Кингу – Јарац                        Симболика бројева – 12 чудовишта
                                                              4 стране света, 4 уха, ока Мрдкова; 4 ветра
                                                              7 сфера, планета, светских чуда, ветрова
                                                             50 имена Мрдка
                       Херметичко дело – део ритуала око новогодишњих свечаности
                                                         Процесија од Мрдквог храма Есагила до Акхита
                                                                          До Еуфрата, поново у Акхит, назад
                                                                          У Есагил
* Мардук = Христ
                              Смрт / васкрс
                              Заробљен у Доњем свету
                              Положен (са злочинцем) у гроб, стража; мајка и неке богиње 
                                                       


Нема коментара:

Постави коментар